نیمی ازافراد با مشکل عیوب انکساری درگیرمی‌شوند؛

اما نمی‌توان آن را یک عیب وراثتی عنوان کرد. در حالت عادی از هر 4 نفر 2 نفر به عینک نیاز دارند. کسانی هم که عینک نمی‌زنند، لزوماً به این معنی نیست که حتما کیفیت بینایی خوبی دارند بلکه ممکن است مقداری آستیگمات، نزدیک بینی یا دوربینی داشته باشند. اما ممکن است تصور کنند وضوح تصویر قابل قبولی دارند و برای وضوح بیشتر ضرورتی به استفاده از عینک نمی‌بینند.


باید اشاره کنیم که اطفال بیشتر به دوربینی آستیگمات مبتلا هستند و هر چقدر سن بیشتر می‌شود این رشد به طرف نزدیک‌بینی یا نزدیک‌بینی آستیگمات حرکت می‌کند. به‌طور کلی برای افراد نزدیک‌بین از لنز‌های منفی و برای افراد دوربین از لنزهای مثبت استفاده می‌شود.

 چرا در برابر عینک مقاومت می‌کنیم؟

عینک مثل عصا است. یعنی اگر بیمار نیاز دارد از آن استفاده می‌کند و اگر نیاز ندارد استفاده نمی‌کند. فقط برای اطفال زیر 9 سال آن هم برای پیشگیری از تنبلی چشم، عینک به صورت الزامی تجویز می‌شود و در باقی موارد الزامی وجود ندارد.
به خاطر داشته باشید عدم استفاده از عینک در افراد عینکی موجب بروز عقب ماندگی‌های اجتماعی می‌شود که شایع‌ترین اثر آن را می‌توان در افت تحصیلی دانش‌آموزان مشاهده کرد.

چرا در بعضی مناطق جغرافیایی عینکی‌ها بیشتر هستند؟

ممکن است در بعضی از مناطق جغرافیایی تعداد جمعیت افراد دارای عینک بیشتر و در برخی نقاط کمتر باشد. این پراکندگی جغرافیایی گاهی ممکن است علل وراثتی داشته باشد ولی به طور عادی تقریبا در اکثر جمعیت‌ها این شرایط با هم برابر بوده و تا اقلیم جغرافیایی نقش چندانی ندارد.
این اقلیم نژادی است که تفاوت به وجود می‌آورد. براساس مطالعه ای علمی مشخص شد زرد پوستان بیشتر نزدیک‌بین می‌شوند. در جامعه ایران شرایط عادی است و اختلاف زیادی با دیگر نژادها وجود ندارد.

آیا کتاب خواندن چشم را ضعیف می‌کند؟

هنوز اثبات نشده افراد با انجام زیاد کارهای متمرکز نظیر کتاب خواندن یا کار با رایانه به عیب انکساری مبتلا می‌شوند هر چند که برخی مطالعات ؟اندکی نزدیک‌بینی را مشاهده کرده‌اند. به‌طور کلی دلایل بروز عیوب انکساری هم‌چنان ناشناخته است و راهی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد.