معمولاً این عمل بدون درد است. برای بی‌حسی از قطره‌های موضعی استفاده می‌شود و تزریقی لازم نیست.