اگر شما 18 سال یا بیشتر دارید و از عینك یا لنز خسته شده‌اید، به شرطی كه عیب انكساری چشم‌های شما از 5/1-1 سال قبل تغییر نكرده باشد (یا حداكثر 25/0- در طول 18 ماه تغییر داشته باشد)، می‌توانید برای انجام این عمل مشاوره بخواهید.