فمتولیزیک در دوربینی بالاتر از 3 دیوپتر و آستیگماتیسم بالا، می‌تواند انتخاب مناسب‌تری نسبت به سایر روش‌ها باشد.