Search
Close this search box.

ریزش موی سر در آقایان

طبقه بندی نوروود از طاسی با الگوی مردانه

طاسی با الگوی مردانه از یک ترتیب مرحله ای خاصی پیروی می کند که توسط نوروود به 7 مرحله تقسیم شده است.

مرحله 1:

این مرحله به طور معمل به شکل اندکی پسروی در اولین ردیف خط رویش مو در ناحیه پیشانی گیجگاهی دو طرف می باشد. سن معمول شروع این مرحله حدوداً زیر 25 سال است. این مرحله ابتدای روند طاسی بوده و می توان تحت نظر پزشک با درمان دارویی از پیشرفت آن جلوگیری کرد.

مرحله 2:

در این مرحله موهای ردیف جلو در ناحیه پیشانی گیجگاهی دو طرف به شکل سه ضلعی که راسش به سمت عقب است، پسروی می کنند. این پسروی اغلب به طور قرینه می باشد. سن شروع این مرحله که به دنبال مرحله اول ایجاد می شود زیر 30 سال است. در این مرحله در صورتی که تراکم موهای جلوی سر کاهش نیافته و ارتفاع پیشانی بیمار به تناسب چهره او آسیب نرسانده باشد، با درمان دارویی توسط پزشک می توان از پیشرفت بیشتر طاسی جلوگیری نمود. اگر چهره فرد دچار عدم تناسب شده با این مرحله در سن بالاتر از 35 سال ایجاد شده باشد، می توان فرد را کاندید عمل پیوند مو دانست.

مرحله 3:

پسروی مهای ناحیه پیشانی گیجگاهی در این مرحله وسعت بیشتری می یابد. سن این افراد معمولاً بالای 30 بوده ولی در سن پایین تر نیز ایجاد می شود. پیوند مو برای این افراد مناسب می باشد.

مرحله 4:

پسروی مو در این مرحله هم در ناحیه پیشانی- گیجگاهی به میزان وسیعتری نسبت به مرحله قبل رخ می دهد. در این مرحله تراکم ناحیه فرق سر نیز کاهش می یابد. کاهش تراکم در ناحیه فرق سر معمولاً از همین مرحله شروع می شود. بین ناحیه طاسی در جلوی سر و فرق سر پلی از مو وجود دارد . سن ایجاد این مرحله بیش از 35-30 سال می باشد. ولی اگر فردی در این مرحله کمتر از 35 سال داشت بهتر است علاوه بر انجام عمل پیوند مو تحت نظر پزشک از دارو درمانی جهت کمتر کردن ریزش موی سایر نقاط سر استفاده کند.

مرحله 5:

نحوه ایجاد طاسی در این مرحله وسیعتر از مرحله قبل بوده و پلی از مو که بین طاسی در فرق سر و طاسی در ناحیه جلوی سرمی باشد، پهنای کمتری داشته و باریک تر است. این مرحله حدود 35 سالگی ایجاد شده ولی ممکن است در سن پایین تر نیز دیده شود. افرادی که در این مرحله قرار دارند در هر سنی که باشند، کاندید عمل پیوند مو هستند و در صورتی که ناحیه پشت سرشان از تراکم خوبی برخوردار باشد معمولاً در طی 2 جلسه پیوند مو می توان هم ناحیه جلوی سر و هم فرق سر را پوشاند. افرادی که طاسی آنها در مرحله 5 قرار دارد و سن زیر 35 سال دارند، می بایست علاوه بر عمل پیوند مو برای ابقای باقیمانده موها توسط پزشک تحت دارو درمانی نیز قرار بگیرند.

مرحله 6:

وسعت طاسی در این مرحله از نظر طول و هم عرض بیشتر از مرحله قبل می باشد. پل موی بین قسمت جلو و فرق سر از بین رفته و دو ناحیه مذکور به هم متصل می شوند. سن شایع ایجاد این مرحله بالای 35 سال می باشد. درمان این افراد در طی 2 یا 3 جلسه پیوند مو که با توجه به تراکم مورد نظر فرد و میزان تراکم موهایپشت سر وی برنامه ریزی می گردد، انجام می شود.

مرحله 7:

وسعت طاسی در این مرحله به بیشترین حد خود می رسد. معمولاً از جلو تا پس فرق سر به طور پیوسته طاس می باشد. درمان نیز با چند جلسه عمل پیوند مو (در صورت جواب دهی تراکم موهای پشت سر) انجام می گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط